درب ریلی اتوماتیک الکترومکانیکی فرازسیماران

درب ریلی اتوماتیک الکترومکانیکی فرازسیماران

درب ریلی اتوماتیک الکترومکانیکی فرازسیماران

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت جک برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(ریال)
۱درب ریلی اتوماتیک الکترومکانیکی مدل فرازسیماران  کشویی۲۲۰ولت

برای وزن ۸۰۰کیلوگرم شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۱عددریموت _ چشم با ۴ متر ریل تردد

تماس بگیرید
۲درب ریلی اتوماتیک الکترومکانیکی مدل فرازسیماران  کشویی۲۲۰ولت

برای وزن ۱۲۰۰کیلوگرم شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۱عددریموت _ چشم با ۴ متر ریل تردد

تماس بگیرید
۳درب ریلی اتوماتیک الکترومکانیکی مدل فرازسیماران  کشویی۲۲۰ولت

برای وزن ۱۸۰۰کیلوگرم شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۱عددریموت _ چشم با ۴ متر ریل تردد

تماس بگیرید