درب برقی کشویی فادینی ایتالیا

درب برقی کشویی فادینی ایتالیا

درب برقی کشویی فادینی ایتالیا

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت جک برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(ریال)
۱

پکیج کامل درب ریلی FADINIایتالیا مدل JUNIOR 633

شامل: موتور، ۴متر ریل،  یک جفت چشم الکترونیک، فلاشر، ۱عدد ریموت و اتصالات نصب می باشد.

تماس بگیرید
۲

پکیج کامل درب ریلی FADINIایتالیا مدل NYOTA 115  ۰/۵

شامل: موتور، ۴متر ریل،  یک جفت چشم الکترونیک، فلاشر، ۱عدد ریموت و اتصالات نصب می باشد.

تماس بگیرید
۳

پکیج کامل درب ریلی FADINIایتالیا مدل NYOTA 115 0/1

شامل: موتور، ۴متر ریل،  یک جفت چشم الکترونیک، فلاشر، ۱عدد ریموت و اتصالات نصب می باشد

تماس بگیرید
۴

پکیج کامل درب  ریلی FADINIایتالیا مدلFIBO300

شامل: موتور، ۴متر ریل،  یک جفت چشم الکترونیک، فلاشر، ۱عدد ریموت و اتصالات نصب می باشد.

تماس بگیرید
۵

پکیج کامل درب ریلی FADINIایتالیا مدل MEC 200

شامل: موتور، ۴متر ریل،  یک جفت چشم الکترونیک، فلاشر، ۱عدد ریموت و اتصالات نصب می باشد

تماس بگیرید