درب برقی کشویی الکترو مکانیک (تک فاز و سه فاز) مدلsea ایتالیا

درب برقی کشویی الکترو مکانیک (تک فاز و سه فاز) مدلsea ایتالیا

درب برقی کشویی الکترو مکانیک (تک فاز و سه فاز) مدلsea ایتالیا

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت جک برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(ریال)
۱

   درب برقی کشویی الکترو مکانیک  (تک فاز)

مدل Taurus ۳۰۰

وزن  ۳۰۰Kg –

Sea  -ITALY(۲۲۰V

 شامل : اپراتور  – یک عدد ریموت -فلاشر –

گیرنده – یک جفت چشمی- ( بهمراه  دنده شانه ای)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲

   درب برقی کشویی الکترو مکانیک  (تک فاز)

مدل Saturn  ۶۰۰

وزن  ۶۰۰Kg –

Sea  -ITALY(۲۲۰V

شامل : اپراتور  – یک عدد ریموت –

فلاشر – گیرنده – یک جفت چشمی- ( بهمراه  دنده شانه ای) 

۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳

درب برقی کشویی الکترو مکانیک   (تک فاز)

مدل lepus  ۸۰۰

وزن  ۸۰۰ Kg –

Sea  -ITALY(۲۲۰V

 شامل : اپراتور  – یک عدد ریموت -فلاشر – گیرنده

– یک جفت چشمی- ( بهمراه دنده شانه ای) 

موجود نیست
۴

   درب برقی کشویی الکترو مکانیک  (تک فاز)

مدل   boxer  ۱۰۰۰

وزن  ۱۰۰۰Kg –

Sea  -ITALY(۲۲۰V

 شامل : اپراتور  – یک عدد ریموت -فلاشر –

گیرنده – یک جفت چشمی- ( بهمراه دنده شانه ای) 

موجود نیست
۵

درب ریلی پارکینگ     (سه فاز)  –

مدل  lepus ۲۰۰۰  با  وزن   ۲۰۰۰ kg

Sea  -ITALY(۲۲۰V

  شامل : اپراتور  – یک عدد ریموت

-فلاشر – گیرنده – یک جفت چشمی-

( بهمراه  دنده شانه ای ) 

موجود نیست
۶

درب ریلی پارکینگ (سه فاز)  –  مدل   lepus با  وزن ۳۵۰۰ kg

Sea  -ITALY(۲۲۰V

شامل : اپراتور  – یک عدد ریموت -فلاشر – گیرنده – یک جفت چشمی-

(  بهمراه دنده شانه ای) 

تماس بگیرید