درب برقی کشویی الکترومکانیکی فک

درب برقی کشویی الکترومکانیکی فک

درب برقی کشویی الکترومکانیکی فک

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت جک برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(ریال)
۱درب برقی کشویی الکترومکانیکی فک مدل ۷۴۰ ولت

برای وزن ۱۰۰۰کیلوگرم شامل :سیستم موتوری dc_کنترل پنل_فلاشر_ریموت _۱جفت چشم جانبی _کلیددستی _آنتن

تماس بگیرید
۲درب برقی کشویی الکترومکانیکی فک مدل ۷۴۱

برای وزن ۱۰۰۰کیلوگرم شامل :سیستم موتوری dc_کنترل پنل_فلاشر_ریموت _۱جفت چشم جانبی _کلیددستی _آنتن

تماس بگیرید
۳درب ریلی پارکینگ الکترومکانیکی مدل ۸۴۴فک  کشویی۲۲۰ولت

برای وزن ۱۸۰۰کیلوگرم شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۱عددریموت _ چشم با ۴ متر ریل تردد ۷۰ بار در ساعت۲۰ متر بردقیقه

تماس بگیرید
۴درب ریلی پارکینگ الکترومکانیکی مدل ۸۸۴فک  کشویی۲۲۰ولت

برای وزن ۳۵۰۰کیلوگرم شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۱عددریموت _ چشم با ۴ متر ریل تردد  نا محدود ۴۰ متر بردقیقه

تماس بگیرید