درب برقی کشویی الکترومکانیکی جنیوس

درب برقی کشویی الکترومکانیکی جنیوس

درب برقی کشویی الکترومکانیکی جنیوس

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت جک برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(ریال)
۱درب برقی کشویی الکترومکانیکی جنیوس مدل فالکون M۵  

برای وزن ۵۰۰کیلوگرم شامل :سیستم موتوری dc_کنترل پنل_فلاشر_ریموت _۱جفت چشم جانبی _کلیددستی _آنتن

تماس بگیرید
۲
درب ریلی الکترومکانیکی جنیوس مدل فالکون   M۱۴

برای وزن ۱۴۰۰کیلوگرم شامل :سیستم موتوری dc_کنترل پنل_فلاشر_ریموت _۱جفت چشم جانبی _کلیددستی _آنتن

تماس بگیرید
۳درب ریلی الکترومکانیکی جنیوس مدل فالکون   M۸

شامل :سیستم موتوری dc_کنترل پنل_فلاشر_ریموت _۱جفت چشم جانبی _کلیددستی _آنتن

تماس بگیرید