راهبند بازویی طول بوم ۱۲ متر

راهبند بازویی طول بوم ۱۲ متر

بلندترین راهبند بازویی دنیا طول بوم ۱۲ متر

راهبند کامه مدل GARD 12

قیمت راهبند

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

راهبند بازویی طول بوم ۱۲ متر

بدون رقیب قابل اطمینان و قدرت مند ۳ اصل منحصر بفرد است که Gard12 را از دیگر رقبا جدا ساخته است جهت ورودی های مسکونی – تجاری و غیره

راهبند بازویی طول بوم ۱۲ متر