گیرنده ابریشم

تعمیر متعلقات کرکره برقی
قیمت ریموت وبرد – متعلقات کرکره برقی
May 14, 2014
تعمیر قفل برقی و آؤام بند
قفل برقی و آرام بند
May 14, 2014
نمایش همه
تعمیر گیرنده ابریشم

گیرنده تصویر یا سنسور تصویر وسیله‌ای است که تصاویر دیداری را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل می‌کند. این وسیله بیشتر در دوربینهای دیجیتالی و سایر وسایل تصویر برداری بکار می‌رود. معمولا سنسور تصویر یا یک وسیلهٔ همراه ساز بار (CCD) یا یک اکسید فلز مکمل نیمه رسانا (CMOS یا سیموس) از سنسورهایی با پیکسل هوشمند است.

مقایسه سیموس و CCD

امروزه در بیشتر دوربینهای ثابت دیجیتالی یا از سنسور تصویر CCD یا سیموس استفاده می‌شود. هر دو نوع سنسور در گرفتن و تبدیل نور به سیگنالهای الکتریکی به گونهٔ یکسان عمل می‌کنند.

ACC وسیله‌ای آنالوگ است. وقتی که نور با تراشه (chip) برخورد می‌کند نور به شکل بارهای خفیف الکتریکی در سنسور تصویر نگه داشته می‌شود. همزمان با خوانده شدن تصاویر توسط تراشه این بارها در حال تبدیل به ولتاژ یک پیکسلی اند. مدار اضافه در دوربین این ولتاژ را به داده‌های دیجیتالی تبدیل می‌کند.

تراشهٔ سیموس گونه‌ای از سنسور با پیکسل هوشمند است که از فرایند نیمه رسانایی سیموس استفاده می‌کند. مدار اضافه در دوربین در کنار تبدیل سنسورهای تصویر نور را تبدیل به ولتاژ می‌کنند. ممکن است که مدار اضافی در تراشه مسئول تبدیل ولتاژ به اطلاعات دیجیتالی نیز باشد.

این تکنولوژی هم مزیت آشکاری در کیفیت عکس ندارد. سیموس توانایی این را دارد که با قطعات کوچکتر مورد استفاده قرار گیرد، نیروی کمتری مصرف کند و بازخونی اطلاعات را سریعتر از سنسورهای CCD انجام دهد. CCD تکنولوژی حساب شده تری است و در اکثر جوانب با سیموس برابری می‌کند.