موتور کرکره برقی ساید سویل

موتور کرکره برقی ساید سویل

انواع مدل های موتور کرکره برقی ساید سویل را در زیر مشاهده می کنید

قیمت موتور ساید کرکره برقی سویل sevil

قیمت موتور کرکره برقی

02166469614-09100627420-02188948560

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

تعمیر قیمت موتورکرکره ساید سویل

تعمیر قیمت موتورکرکره ساید سویلتعمیر قیمت موتورکرکره ساید سویل تعمیر قیمت موتورکرکره ساید سویل    

ردیف شرح کالا قیمت واحد(تومان)
1

موتور ساید کرکره برقی

سویل 300AC نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

423000
2

موتور ساید کرکره برقی

سویل 300Dc نیوتن – همراه با باتری – با UPS

601000
3

موتور ساید کرکره برقی

سویل 500 نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

383000
4

موتور ساید کرکره برقی

سویل 500 نیوتن – همراه با باتری – با UPS

549000
5

موتور ساید کرکره برقی

سویل 600AC نیوتن – بدون باتری -بدون UPS

433000
6

موتور ساید کرکره برقی

سویل 600DC نیوتن – همراه با باتری – با UPS

611000
7

موتور ساید کرکره برقی

سویل  1000  نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

707000