لیست قیمت موتور ساید تسلا

لیست قیمت موتور ساید تسلا

قیمت موتور کرکره برقی

02166469614-09100627420-02188948560

ردیف شرح کالا قیمت (تومان)

لیست قیمت موتور ساید تسلا

1 موتور ساید تسلا کرکره برقی 300 کیلو AC بابک آپ 1,531,000
2 موتور ساید تسلا کرکره برقی 500 کیلو AC با بک آپ موجود نیست
3 موتور ساید تسلا کرکره برقی 300 کیلو AC بدون بک آپ 979,000
4 موتور ساید تسلا کرکره برقی 600 کیلو AC بدون بک آپ 1,002,000