لیست قیمت موتور توبلار یونیورسال

لیست قیمت موتور توبلار یونیورسال

لیست قیمت موتور توبلار یونیورسال

09100627420-02188948560

ردیف شرح کالا قیمت (تومان)

لیست قیمت موتور توبلار یونیورسال

1

توبولار یونیورسال 12 متر مربع (سری 45 )

717,000
2 توبولار یونیورسال 12 متر مربع (لیمیت زنجیردار) 744,000
3 توبولار یونیورسال 14 متر مربع (سری 59 ) موجود نیست
4 توبولار یونیورسال 14 متر مربع (لیمیت زنجیردار) جدید 900,000
5 توبولار یونیورسال 24 متر مربع (لیمیت زنجیردار) جدید موجود نیست