قیمت راهبند

قیمت راهبند

قیمت راهبند

قیمت راهبند ویتو- راهبند پارکینگ ایرانی-راه بند ارزان-راهبند پارکینگ ایتالیایی-راهبند برقی- قیمت راهبند بازویی- قیمت راهبند پارکینگ-راهبند چینی- راهبند فک ایتالیا- راهبند بنینکا ایتالیا- قیمت راهبند کامه ایتالیا-قیمت راهبند زنجیری- قیمت راهبند ستونی-barrier – قیمت راهبند بازو شکسته- راهبند پارکینگی تاشو

 ۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰    –   ۰۲۱-۸۸۹۴۸۵۶۰

راهبند بازویی

ر

ردیف

شرح کالا

قیمت واحدتومان)  (

                                                                          راهبند ایرانی

فروش ویژه

۱

راهبند ایرانی ۶ متری

همراه بوم تلسکوپی و پایه انتهایی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۶متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _پوشش روی بازو_چراغهای هشدار دهنده بازو_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی

۷۲۰۰۰۰۰

فروش ویژه

۲

راه بند ایرانی ۵ متری دولوکس

فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۵متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی تردد محدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

۷۰۰۰۰۰۰

۳

راه بند ایرانی ۵ متری بازو شکسته تاشو

همراه بوم تلسکوپی و پایه انتهایی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۵متری بازوشکسته تاشو زاویه ۹۰ درجه_بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _پوشش روی بازو_چراغهای هشدار دهنده بازو_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی-تردد نامحدود

۹۵۰۰۰۰۰

                                                                           راهبند بارزانته

۴

راهبند پارکینگ بارزانته سری ۲۰۱۸

با بوم ۶ متر LED

۸۵۰۰۰۰۰

۵

راهبند یونیورسال تلسکوپی

۴ – ۶ متری سری ۸۰۰

۷۵۰۰۰۰۰

فروش ویژه

۶

راه بند یونیورسال پرسرعت بازویی اهرمی

 

بوم ۴٫۵   متری سری  ۹۰۰ – به همراه دو عدد ریموت- مدار فرمان دیجیتال

۶۲۰۰۰۰۰

۷

راهبند پارکینگ بارزانته تلسکوپی

۴ – ۶ متری

۷۵۰۰۰۰۰

۸

راهبند پارکینگ بایسنبوم ۵ متری LED

۱۰۳۰۰۰۰۰

۹

راهبند بارزانته بوم ۵ متری فنس دار

موجود نیست

۱۰

راهبند بارزانته سری ۲۰۱۸

با بوم ۹۰و ۱۸۰ درجه

۱۰۶۲۰۰۰۰

۱۱

فروش ویژه

راهبند بازویی با بوم ۴ متر  برند دلتا- سرعت بالا – تردد روزی ۸۰۰ بار – به همراه ریموت – و کلید کنترل دستی

۵۸۰۰۰۰۰

۱۲

راهبند بارزانتهبوم ۴ متری LED پرسرعت ۳ ثانیه

۸۹۲۱۰۰۰

۱۳

راهبند بارزانتهبوم ۳ متری LED سوپرسرعت ۱٫۶ ثانیه

۸۹۱۰۰۰۰

۱۴

راهبند بارزانته سری ۲۰۱۸ حرفه ای (فن دار)

۸۸۰۰۰۰۰

۱۵

راه بند بایسن دولوکس

۱۰۰۶۵۰۰۰

۱۶

راهبند بایسن دولوکس با بوم ۵ متری LED

۱۰۲۰۰۰۰۰

۱۷

راهبند بایسن دولوکس با بوم ۹۰ و ۱۸۰ درجه

۱۱۱۰۰۰۰۰

۱۸

لوپ راهبند

۲۴۵۳۰۰۰

                                                                  راهبند کنترل تردد نایس

۱۹

راهبند پارکینگ کنترل ترددنایس nice ویل WIL4 4 متری,

تردد نامحدود حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۴متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ بازو ۴ متری ایمنی_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

۱۱۵۰۰۰۰۰

۲۰

راهبند کنترل ترددنایس nice مدل سیگنو  SIGNO4

عرض ۴ متر , تردد نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۴متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ بازو ۴متری _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

تماس بگیرید

۲۱

راهبند خودرو نایس  nice

مدلWIL6 نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۶متری _بیس پلیت_پایه ثابت _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

۱۳۵۰۰۰۰۰

۲۲

راهبند پارکینگ  نایس ایتالیا nice مدل SIGNO6بازو  

متر , تردد نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۶متری _بیس پلیت_پایه ثابت _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

تماس بگیرید

                                                                      راهبند بازویی گلدن گیت

فروش ویژه

۲۳

راهبند اهرمی ۳ تا ۶ متری گلدن گیت تردد روزی ۸۰۰ بار – بوم تلسکوپی قابل تنظیم

۶۸۰۰۰۰۰

فروش ویژه

۲۴

راهبند گلدن گیت ۸۰۷ – تردد روزی ۱۰۰۰ مرتبه – بوم تلسکوپی قابل تنظیم

۷۵۰۰۰۰۰

                                                                               راهبندبتا

۲۵

راهبند بتا B 400

۷۵۰۰۰۰۰۰

                                                           راهبند اتوماتیک لایف ایتالیا

۲۶

راهبند لایف life 5 متری ایتالیا

مجهز به سیستم انکودر جهت ایمنی در برخورد با ماشین مدلSU424 الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۵متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

تماس بگیرید

۲۷

راهبند پارکینگ لایف life 4 متری تاشو ایتالیا

مجهز به سیستم انکودر جهت ایمنی در برخورد با ماشین مدل تاشو الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۴ متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

تماس بگیرید

                                                                       راهبند ویتو ایتالیا

۲۸

قیمت راهبند وی تو پارکینگ V2 6 متری ایتالیا

مدل فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۶متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کنندهIP54 تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

تماس بگیرید

۲۹

قیمت راهبند وی تو پارکینگ V2 6 متری ایتالیا

مدل فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۴ ولت _بازو ۶متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کنندهIP54 تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری راه بند ۴ متری  NIUBA

 ۲۴v شامل دستگاه و اهرم

تماس بگیرید

۳۰

قیمت راهبند پارکینگی ۶ متری  NIUBA

 ۲۴v شامل دستگاه و اهرم

تماس بگیرید

۳۱

قیمت راهبند ۴ متری  NIUBA

 ۲۴v شامل ۱ عدد ریموت ، فلاشر ، ۱ جفت چشم

تماس بگیرید

۳۲

راه بند ۴ متری  NIUBA

 ۲۴v شامل ۱ عدد ریموت ، فلاشر ، ۱ جفت چشم

تماس بگیرید

                                                                        راهبند فک ایتالیا

ناموجود

۳۳

راهبند اتوماتیک ۵ متری فک facc ایتالیا مدل ۶۱۵

الکترو هیدرولیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۵متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی تردد۳۵ دفعه درساعت قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

۲۲۹۰۰۰۰۰

۳۴

راه بند پارکینگ ۵ متری Facc فک ایتالیا مدل B680H

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۵متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _ ایمنی_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی تردد نامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACKup وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

۷۰۶۰۰۰۰۰

ناموجود

۳۵

راه بند پارکینگ ۷ متری facc فکّ ایتالیا مدل ۶۴۰

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۵متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _ ایمنی_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی تردد نامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACKup وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

۳۶۴۰۰۰۰۰

۳۶

راهبند فک facc 2/80 متری ایتالیا

هیدرولیک ۶۲۰الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت – بازو ۲٫۸۰متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

۴۴۸۰۰۰۰۰

                                                                               راه بند فادینی

۳۷

پکیج کامل راهبند ستونی FADINIایتالیا مدل TALOS

شامل: موتور، میله،  ۱عدد ریموت و شبرنگ می باشد

تماس بگیرید

۳۸

پکیج کامل FADINI ایتالیا مدلBARRI۸۸ با اهرم ۴متری

شامل: موتور، میله،  ۱عدد ریموت و شبرنگ می باشد

تماس بگیرید

۳۹

پکیج کامل راهبند FADINI ایتالیا مدل  BAYT۹۸۰ با اهرم ۴متری

شامل: موتور، میله، ۱عدد ریموت و شبرنگ می باشد

۲۸۰۰۰۰۰۰

۴۰

پکیج  کامل FADINIایتالیا مدل BAYT۹۸۰با اهرم۶ متری

شامل: موتور، میله، ۱عدد ریموت و شبرنگ می باشد

۲۹۰۰۰۰۰۰

                                                                              راهبند ستونی 

۴۱

پکیج کامل راهبندبازویی BENINCA ایتالیا مدل۵ متری

۱۹۵۰۰۰۰۰

۴۲

پکیج کامل راه بند ستونی BENINCA ایتالیا مدلEV-5

تماس بگیرید

۴۳

پارکینگ بند BENINCA ستونی ایتالیا مدل VE.SOR

تماس بگیرید

                                                                             کنترل تردد کامه

۴۴

راه بند ۴ متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین- بوم ۴ متری – دو عدد ریموت و یک عدد ریسیور -کاور فتوسل- فتوسل- یک عدد فنر

تماس بگیرید

۴۵

راهبند کامه CAME

۴ متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین – بوم ۴ متری – یک عدد نر – کی سوئیچ

تماس بگیرید

۴۶

راه بند ۶ متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین – بوم ۶ متری – یک عددفنر- کی سوئیچ – پایه ی نگهدارنده بوم

تماس بگیرید

۴۷

راهبند ۶ متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین- بوم ۶ متری – دو عدد ریموت و یک عدد ریسیور -کاور فتوسل- فتوسل – یک عدد فنر – پایه نگهدرانده ی بوم

تماس بگیرید

۴۸

راهبند ۸ متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین – دو عددبوم ۴ متری – یک عددفنر – کی سوئیچ – پایه ی نگهدارنده بوم

تماس بگیرید

۴۹

کنترل پارکینگ ۸ متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین- دو عدد بوم ۴ متری – دو عدد ریموت و یک عدد ریسیور – کاور فتوسل – فتوسل – دو عدد فنر – پایه نگهدرانده ی بوم – مفصل وسط بوم

تماس بگیرید

۵۰

  راهبند زنجیری -۸ متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(220v

کابین اصلی – پایه نگهدارنده – زنجیر ۸ متری – کی سوئیچ

تماس بگیرید

۵۱

  راهبند زنجیری ۱۶ متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(220v

کابین اصلی – پایه نگهدارنده – زنجیر ۸ متری – کی سوئیچ

تماس بگیرید

۵۲

راه بند زنجیری -۸ متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(24v

کابین اصلی – پایه نگهدارنده – زنجیر ۸ متری – کی سوئیچ

تماس بگیرید

۵۳

راه بند زنجیری ۱۶ متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(24v

کابین اصلی – پایه نگهدارنده – زنجیر ۱۶ متری – کی سوئیچ

 

انواع راهبند

راهبند برقی – راهبند خودرو – Barrier برقی – راهبند پارکینگ – راه بند – راه بند خودرو barrier  – برقی الکترومکانیک – پارکینگ الکترومکانیک ویتو –  الکترومکانیک بی اف تی  Barrier – Barrier Beta – Barrier FAAC – Barrier BFT – Barrier Life – Barrier GOLDEN – Barrier V2 –  Nice –  هیدرولیک لایف –  برقی زومر – راه بند پارکینگ نایس – فادینی – راه بند فراز – راهبند سیماران – برقی گلدن گیت – راهبند بتا –  ایرانی  –  برقی بتا – راهبند پارکینگ الکترومکانیک نایس –  ستونی بولارد – راهبند برقی زنجیری، راهبند سیماران، راهبند بتا، راهبند فک، راهبند ستونی، راهبند دستی، راهبند ایرانی، راهبند key automation، راهبند bft، راهبند بتا مدل b400 ، راهبند beta ، راهبند b400 ، راهبند بتا b300 ، راهبند بتا b800 ، راهبند came ، راهبند faac 640 ، راهبند fadini ، راهبند faac ، راهبند kon gates ، راهبند idoor ، راهبند rfid ، راهبند rib ، راهبند sea ، راهبند sommer، راهبند tau ، راهبند v2 ، راهبند ۳ متری ، راهبند ۴متری ، راهبند بتا ۴۰۰ ، راهبند فک ۶۸۰ ، راهبند فک ۶۴۰ ، راهبند ۶ متری، راهبند زومر ۶۰۱۰ ، راهبند فک ۶۱۵ ، راهبند فک مدل ۶۱۵ ، راهبند فک مدل ۶۴۰

اجزای راهبند / قیمت اجزای راهبند

راهبند دارای دو بازوی هیدرولیک است که به یک پمپ قدرتمند هیدرولیک داخل بدنه راهبند متصلند. یعنی نیروی مورد نیاز برای بالا بردن و نیروی مورد مورد نیاز برای جلوگیری از سقوط بوم راهبند به هنگام پایین آمدن نیز توسط دو بازو تامین می‌شود.

سیستم دو بازویی باعث می شود تا نیروها تقسیم بر دو شود و در نتیجه:

  1. فنر تعادل عمر بیشتری داشته باشد.

  2. بازوی مقابل فنر تعادل تحت فشارهای نا متعارف قرار نمی گیرد.

  3. حرکت نرم تر و بی وقفه و یک نواخت بوم از دیگر مزایای سیستم دو بازویی است که در این نوع وجود دارد.

تردد نامحدود درسخت ترین شرایط آب و هوایی از دیگر مزایای این وسیله است که دیگر رقبای هیدرولیک خود را به چالش کشیده ست.

چند مدل از پر کاربردترین انواع راهبند را در ادامه این مطلب به شما معرفی خواهیم کرد

۱٫ راهبند الکترونیکی ایرانی

ولتاژ کاری الکتریکی بتا  ۲۲۰ ولت AC می باشد . توان مصرفی ۹۰ وات می باشد .

دارای ماکزیمم وزن میله ۶٫۶۲ کیلوگرم است . ماکزیمم طول میله ۶ متر می باشد دارای ماکزیمم زاویه بازشو ۹۰ درجه است . زمان باز شدن ( طول میله ۶-۴ متر )۶ ثانیه می باشد .

دارای تناوب کاری ۱۰۰ بار متناوب پی در پی است .  ۶۶ کیلوگرم می باشد . قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت کنترل از ویزگیهای این محصول می باشد

قابل ارایه با ۲ نوع بوم تلسکوپی و ثابت می باشد .

طول بوم درنوع تلسکوپی از ۴ تا ۶ متر می تواند متغیر باشد.

بتا مدل بی ۴۰۰ 

  • هوشمند الکترومکانیک با طول بازوی ۳ تا ۶ متر

  • مجهز به سیستم ضد برخورد

  • دارای میله آلومینیومی فابریک تلسکوپی

  • خلاص کن دستی در هنگام قطع برق

  • قابل تنظیم بودن نیروی مورد نیاز در هنگام باز و بسته شدن

  • قابلیت کارکرد پیوسته بدون پروتکشن حرارتی

راهبند چینی

قیمت راهبند پارکینگ

راهبند هیدرولیک اروپایی / قیمت راهبند

دارای تناوب کاری ۱۰۰ بار متناوب پی در پی است . وزن ۶۶ کیلوگرم می باشد .

قابلیت اتصال به کامپیوتر  از ویزگیهای این محصول می باشد . B400 قابل ارایه با ۲ نوع بوم تلسکوپی و ثابت می باشد .

طول بوم درنوع تلسکوپی از ۴ تا ۶ متر می تواند متغیر باشد و زمان باز شدن ۶ ثانیه است.

ولتاژ کاری بتا  ۲۲۰ ولت AC می باشد .  توان مصرفی راه بند۹۰ وات می باشد .

فک FAAC مدل ۶۲۰ سرعت بالا (سوپر رپید)

سریع ترین موجود در جهان!

Automatic Electro-Hydraulic Barrier

اتوماتیک الکتروهیدرولیک با طول بوم ۳ متر

beninca

سریع ترین راهبند پارکینگی موجود در جهان با زمان بالا بردن بوم در ۰٫۸ ثانیه (سوپر رپید)

مناسب جهت مکان های با تردد بسیار بالا مثل عوارضی ها

سیستم عملکرد هیدرولیک

راهبند پارکینگ سازگار با ترافیک و تردد بسیار زیاد

سیستم الکترونیک راهبند کاهش سرعت (دوسرعته)

قابلیت اتصال به سیستم های کنترل تردد خودرو ( اکسس کنترل )

فونداسیون فلزی با فیکسچر اهرم

کیفیت برتر کلاس A جهانی، ساخت ایتالیا

قابل ارایه با ۲ نوع بوم تلسکوپی و ثابت می باشد . طول بوم درنوع تلسکوپی از ۴ تا ۶ متر می تواند متغیر باشد. زمان باز شدن  ۶ ثانیه است.

راهبند بازویی / قیمت راهبند بازویی

apimatic

راهبند ستونی

این راهبند بهترین گزینه برای مناطق گرمسیری و جنوبی کشور با رطوبت بالاست و به عنوان مثال میتوان کارکرد بدون نقص فک ۶۴۰ در این مناطق را در بسیاری پالایشگاه ها مشاهده کرد.

راهبند

این قابلیت فوق العاده به دلیل وجود دو جک هیدرولیک قدرتمند و سیستم خنک کننده روغن در این راه بند است که موجب میشود دما و غلظت روغن در اثر چرخه ی گردش بالا نرفته و در نتیجه حرکت با اختلال مواجه نمیشود.

رنگ پلی استری با فناوری الکترواستاتیک در تمامی بخش های داخلی و خارجی بدنه باعث میشود این راهبند در کشوری مانند ایران که روزهای آفتابی زیادی دارد در مقابل تشعشعات خورشید بسیار مقاوم باشد.

۶ پیچ بسیار محکم و مقاوم محور  را به بوم اتصال میدهند که باعث میشوند  فک ۶۴۰ مقاوم در مقابل تندباد ها و فشار کار بالا باشد

راهبند برای اماکن تجاری

به دلیل اتصالات غیر چرخ دنده ای موجود در هنگام تصادفات کمترین آسیب به اجزای حیاتی این وسیله کترل تردد از جمله اجزای محرکه وارد می آید.

برد کنترل قوی و دو سرعته از مزایای این محصول است به طوریکه سرعت حرکت بوم در ابتدا و انتهای حرکت کند شده و به آرامی بوم می ایستد.

امکان نصب بوم تا شونده در این محصول دیده شده است.

رنگ پلی استری مقاوم از جمله ویژگی های بی نظیر راه بند می باشد.

این محصول ۱۰۰% ساخت و بسته بندی شده ایتالیا می باشدو از جمله مزایای آن آماده تحویل بودن می باشد.

گارانتی طولانی مدت و معتبر نیز آن را از سایر محصولات رقیب متمایز می سازد.

اتوماسیون کنترل تردد قابل ارایه با ۲ نوع بوم تلسکوپی و ثابت می باشد . طول بوم راه بند پارکینگ  درنوع تلسکوپی از ۴ تا ۶ متر می تواند متغیر باشد.

زمان باز شدن  ۶ ثانیه است. ولتاژ کاری راه بند الکتریکی بتا  ۲۲۰ ولت AC می باشد . توان مصرفی ۹۰ وات می باشد .

دارای ماکزیمم وزن میله ۶٫۶۲ کیلوگرم است .ماکزیمم طول میله  ۱۲ متر می باشد .

راه بند پارکینگ دارای ماکزیمم زاویه بازشو ۹۰ درجه است . زمان باز شدن ( طول میله ۶-۴ متر )۶ ثانیه می باشد

نکته پایانی

در پایان میتوان گفت راهبند یک شاهکار طراحی و مهندسی است که سال ها کارکرد بدون نقص را به شما هدیه میدهد.

سامانه محرکه متشکل از یک بلوک هیدروپمپ (پمپ روغن) تانک روغن هیدرولیک وشیر های مربوطه که به صورت کاملاً آبندی شده و متمرکز طراحی شده اند .

همچنین یک عدد بازوی هیدرولیک می باشد که به دلیل استفاده دقیق و کارشناسی شده از سیستم هیدرولیک این محصول را کاملاً برتر و متمایز از سایر راه بند های موجود در بازار کرده است.

استفاده از سیستم هیدرولیک باعث شده تا این محصول قابلیت استفاده مداوم را داشته باشد.

موضوعی که در راه بند های الکترومکانیک محقق نمی شود یعنی محدودیت تردد در راه بند های الکترومکانیک رقیب فک یکی از نقاط ضعف آن ها می باشد.