قیمت جک برقی

لیست قیمت جک برقی

قیمت جک برقی ( قیمت جک بازویی )

   ۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰       –       ۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

ردیفشرح کالاقیمت واحد (تومان)
فروش ویژهقیمت جک برقی بازویی  چینی سوزوکیهر لنگه ۴۰۰ کیلو طول بازو هرلنگه ۳/۵ متر تردد بالا– شامل:دوعدد بازو – یک عدد فلاشر – برد سانترال فول – یک جفت چشمی – دوعدد ریموت – دوسال گارانتی۱۹۰۰۰۰۰
فروش ویژهجک برقی بازویی دولنگه ترکیه ایطول هر لنگه ۳/۵ متر – وزن هر لنگه ۴۰۰ کیلو گرم – ۲۴ ولت – تردد نامحدود – به همراه باتری بک آپ – دو عدد ریموت- دوعدد بازو کورس بلند – یک عدد فلاشر – یک جفت چشمی – با قابلیت نصب قفل الکترومغناطیسی و قفل مکانیکی۲۶۰۰۰۰۰
درب برقی پارکینگ الکترومکانیک چینی
۱قیمت جک بازویی GR  ساخت ایتالیاتماس بگیرید
قیمت جک بازویی بارزانته
۲جک برقی بازویی بارزانتهمدل ۶۰۰ پک کامل
۲۸۰۰۰۰۰
۳جک برقی بازویی بارزانتهمدل ۴۰۰ پک کامل
۲۷۰۰۰۰۰
۴قیمت جک برقی پارکینگی بارزانته مدل ۴۰۰ پک کامل بدون (مدارفرمان)۲۴۰۰۰۰۰
۵جک برقی درب پارکینگ بارزانته مدل ۶۰۰ پک کامل بدون (مدار فرمان)۲۵۰۰۰۰۰
جک پارکینگ بازویی گلدن گیت
۶جک برقی گلدن گیت UNI۲۴۰۰۰۰۰
۷قیمت جک بازویی گلدن گیت ۴۰۰ Leader۲۹۰۰۰۰۰
۸قیمت جک برقی گلدن گیت ۵۰۰ Leader۳۱۰۰۰۰۰
۹جک پارکینگ گلدن گیت ۶۰۰ Leader۳۲۰۰۰۰۰
۱۰جک برقی دو بازو گلدن گیت ۴۵۰۳۶۰۰۰۰۰
۱۱جک برقی بازویی گلدن گیت ۵۵۰۳۷۰۰۰۰۰
جک پارکینگ سوزوکی
۱۲جک برقی سوزوکی ۴۰۰۱۹۰۰۰۰۰
۱۳جک برقی بازویی سوزوکی ۶۰۰۲۱۰۰۰۰۰
قیمت جک بازویی سیماران
۱۴جک برقی سیماران ۴Sتماس بگیرید
۱۵جک بازویی سیماران ۶Sتماس بگیرید
۱۶سیماران ۴Pتماس بگیرید
۱۷سیماران ۵Pتماس بگیرید
جک بازویی پروتکو
۱۸جک برقی پروتکو لیدر ۴تماس بگیرید
۱۹جک بازویی پروتکو لیدر ۵تماس بگیرید
۲۰جک درب پارکینگ پروتکو ACEتماس بگیرید
جک پارکینگ BFT بی اف تی
۲۱ بی اف تی BTتماس بگیرید
۲۲بی اف تی A 2تماس بگیرید
۲۳بی اف تی A 4تماس بگیرید
جک برقی بازوی ویتو
۲۴جک جدید پارکینگ الکترومکانیکV2 کالیپسو ایتالیا
۲۲۰ولت برای درب لولایی هرلنگه ۴۰۰کیلوگرم
شامل:۲عددجک ۳سرعته_۲عددریموت_۱عددفلاشر _برد وسانترال
جفت چشم جانبی- قابلیت تک لنگه بازشوندگی
۴۱۵۰۰۰۰
۲۵جک  ویتو ایتالیاهیدرولیک دولنگه ۵۰۰تماس بگیرید
۲۶جک ویتو ایتالیاهیدرولیک کامل تک لنگه ۶۰۰تماس بگیرید
جک پارکینگی الکترومکانیک لایف ایتالیا
۲۷جک برقی لایف ایتالیا lifeمنزل الکترومکانیک UNI 3
برایدرب لولایی ۴۰۰ کیلوگرم شامل : ۲ عدد جک ۳ سرعته _ ۲ عدد ریموت _ ۱ عدد فلاشر برد و سانترال _ ۱جفت چشم جانبی – ولت ۲۴uni1
تماس بگیرید
۲۸جک برقی لایف life ایتالیا منزل الکترومکانیک برای درب لولایی۴۰۰ کیلوگرم شامل : ۲ عدد جک ۳ سرعته – ۲ عدد ریموت _ ۱ عدد فلاشربرد و سانترال _ ۱جفت چشم جانبی۲۲۰ ولت – مدل ۳ یونیتماس بگیرید
جک برقی الکترومکانیک ویرا
۲۹ویرا ۴۰۰تماس بگیرید
۳۰ویرا ۵۰۰تماس بگیرید
جک برقی الکترومکانیک بنینکا ایتالیا
۳۱پکیج کامل درب دولنگه BILL.30ایتالیا مدل BENINCAشامل:یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، ۲عدد ریموت، به همراه ترانس قفل برقی واتصالات نصب می باشدتماس بگیرید
۳۲پکیج کامل درب دولنگهBILL.50 ایتالیامدلBENINCAشامل:یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، ۲عدد ریموت، به همراه ترانس قفل برقی واتصالات نصب می باشد.تماس بگیرید
۳۳پکیج کامل درب دولنگه BENINCAایتالیامدلBOB.21شامل:یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، ۲عدد ریموت، به همراه ترانس قفل برقی واتصالات نصب می باشدتماس بگیرید
۳۴پکیج کامل درب دولنگهBENINCAایتالیامدل BOB.50شامل:یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، ۲عدد ریموت، به همراه ترانس قفل برقی واتصالات نصب می باشدتماس بگیرید
جک پارکینگی نایس NICE
۳۵نایس وینگو آ ۶۰تماس بگیرید
۳۶نایس وینگو ۴۰۲تماس بگیرید
۳۷نایس تو ۳۰۰تماس بگیرید
۳۸نایس تو ۳۰۲۴تماس بگیرید
درب برقی کینگ king
۳۹قیمت جک برقی کینگ king درب لولایی ( بازویی ) با تحمل وزن ۳۰۰ کیلوگرم برای کورس بلند شامل : ۲ عدد جک ۳ سرعته _ ۲عدد ریموت _ ۱ عدد فلاشر _برد و سانترال _ ۱ جفت چشم جانبیتماس بگیرید
جک پارکینگی  بازویی کامه
۴۰جک بازویی با برد zf1-کورس کوتاه مدل KronoKr-310came-italy(220v)مرکز کنترل – ۲ عدد بازو – ۲ عدد ریموت – فلاشر – ریسیور – یک جفت فتوسل – یک عدد انتنتماس بگیرید
۴۱جک بازویی با برد zf1-کورس بلند مدل KronoKr-310came-italy(220v)مرکز کنترل – ۲ عدد بازو – ۲ عدد ریموت – فلاشر – ریسیور – یک جفت فتوسل – یک عدد انتنتماس بگیرید
۴۲جک بازویی با برد zf1-کورس کوتاه مدل AtiA3000came-italy(220v)مرکز کنترل – ۲ عدد بازو – ۲ عدد ریموت – فلاشر – ریسیور – یک جفت فتوسل -یک عدد انتنتماس بگیرید
۴۳جک بازویی با برد zf1-کورس بلند مدل AtiA5000came-italy(220v)مرکز کنترل – ۲ عدد بازو – ۲ عدد ریموت – فلاشر – ریسیور – یک جفت فتوسل – یک عدد انتنتماس بگیرید
۴۴جک بازویی۲۴ولتzl159n  مدل flexcame-italy(24v)مرکز کنترل – ۲ عدد بازو – ۲ عدد ریموت – فلاشر – ریسیور – یک جفت فتوسل – یک عدد انتنتماس بگیرید
۴۵جک بازویی با برد zm3-کورس بلند مدل axoکورس ۷came-italy(220v)مرکز کنترل – ۲ عدد بازو – ۲ عدد ریموت – فلاشر – ریسیور – یک جفت فتوسل – یک عدد انتنتماس بگیرید

قیمت جک ریلی پارکینگ – قیمت جک برقی ریلی ( جک برقی )

 

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
دنده شانه ای جک ریلی برقی
۱دنده شانه ای ۲ سانتی (متری۸۵۰۰۰
۲دنده شانه ای ۳ سانتی (متری۱۲۰۰۰۰
۳ریل شانه ای استیل (متری)۲۰۷,۰۰۰
۴ریل دنده شانه ای پلاستیکی به طول یک مترتماس بگیرید
۵ریل دنده شانه ای گالوانیزه به طول یک مترتماس بگیرید
درب ریلی بارزانته  Barezzante
۶موتور درب ریلی ۸۰۰ کیلو بارزانتهدو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-800تماس بگیرید
۷موتور درب ریلی ۸۰۰ کیلو بارزانتهدو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-800 با ۴ متر ریلتماس بگیرید
۸جک درب ریلی پارکینگ بارزانته ۸۰۰ کیلو ۲۰۱۶تماس بگیرید
۹ جک برقی درب ریلی پارکینگ گلدن گیت  ۱۵۰۰ کیلو ۲۰۱۶۳۳۰۰۰۰۰
درب ریلی سوزوکی
۱۰درب ریلی پارکینگ الکترومکانیکی ۱۰۰۰ سوزوکیبرای وزن ۱۰۰۰ کیلوگرم شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_فلاشر_۲عددریموت۲۹۵۰۰۰۰
۱۱درب ریلی پارکینگ الکترومکانیکی ۱۵۰۰ سوزوکیبرای وزن ۱۵۰۰ کیلوگرم شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_فلاشر_۲عددریموت۳۱۰۰۰۰۰
درب ریلی اتوماتیک بتا
۱۲F جک برقی ریلی ۶۰۰ بتا ۵۰۰۲ عدد ریموت – ۴ متر ریل – فلاشر – فتوسلتماس بگیرید
۱۳F جک برقی ریلی ۱۵۰۰ بتا ۵۵۰۲ عدد ریموت – ۴ متر ریل – فلاشر – فتوسلتماس بگیرید
درب ریلی اتوماتیک نایس
۱۴درب ریلی پارکینگ الکترومکانیکی مدل نایس   کشویی ۲۲۰ ولتبرای وزن ۶۰۰کیلوگرم شامل: سیستم موتوری ۲۲۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم و بدون دنده شانه ایتماس بگیرید
۱۵جک درب ریلی برقی نایس مدل TH1500
برای دربهای ریلی تا عرض ۱۰ متر – وزن ۱۵۰۰ کیلوگرمشامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم بدون دنده شانه ای
تماس بگیرید
۱۶درب ریلی برقی نایس مدل RUN2500
برای دربهای ریلی تا عرض ۱۵ متر – وزن ۲۵۰۰کیلوگرمشامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشمبدون دنده شانه ای
تماس بگیرید
۱۷درب ریلی برقی نایس مدل RUN1800
برای دربهای ریلی تا عرض ۱۵ متر – وزن۱۸۰۰کیلوگرمشامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم بدون دنده شانه ای
تماس بگیرید
۱۸درب ریلی اتوماتیک پارکینگ الکترومکانیکی مدل نایس کشویی ۲۴ ولتبرای وزن ۶۰۰کیلوگرم شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم بدون دنده شانه ایتماس بگیرید
درب ریلی برقی لایف ایتالیا
۱۹قیمت درب ریلی برقی لایف ایتالیامدل ACERوزن  ۶۰۰ kgتماس بگیرید
۲۰قیمت درب ریلی برقی لایف ایتالیامدل acerKg ۱۰۰۰ وزن تماس بگیرید
ویتو ایتالیا جک ریلی V2 ویتو
۲۱قیمت جک ریلی درب برقی کشویی الکترومکانیکی ۲۴ V2 GOLD ولتبرای وزن ۸۰۰ کیلوگرم شامل :سیستم موتوری dc_کنترل پنل_فلاشر_ریموت _۱جفت چشم جانبی _کلیددستی _آنتنتماس بگیرید
۲۲قیمت درب برقی کشویی الکترومکانیکی ۲۴ V2 GOLD ولتبرای وزن ۱۲۰۰ کیلوگرم شامل :سیستم موتوری dc_کنترل پنل_فلاشر_ریموت _۱جفت چشم جانبی _کلیددستی _آنتنتماس بگیرید

قیمت جک کف گرد زیر سطحی کامه – نایس  – سه آ – فادینی

جک کف گردوبلاگ گروه فنی قائم دٌر-
قیمت جک برقی بازویی پارکینگ فک , جک برقی ویتو , جک بازویی بی اف تی , قیمت جک برقی لایف , قیمت جک برقی بازویی زومر ,قیمت جک برقی نایس ,قیمت جک بازویی فادینی , قیمت جک بازویی فراز , جک برقی پروتکو  – قیمت جک برقی سیماران , جی آر GR , جک بازویی پارکینگ بارزانته  , قیمت جک بازویی بتا ,قیمت جک بازویی بنینکا , جک برقی جنیوس , قیمت جک بازویی اریکسون, قیمت جک بازویی کامه ایتالیا , seaجک پارکینگ-جک ریلی پارکینگ فک , جک برقی ریلی ویتو , بی اف تی , ریلی لایف , زومر , ریلی نایس , فادینی , ریلی فراز , پروتکو  – سیماران , تک نما , جک ریلی محک , جک یوروماتیک , راجر , ریلی جی آر , ریلی بارزانته , ریلی یوتاب , گوچی , ریلی بتا , بنینکا , جک جنیوس-جک پارکینگی برنارد , ریلی اریکسون -جک ریلی نایس –  seaجک ریلی , ریلی کامه ایتالیا – جک برقی تائو