قیمت موتور کرکره ساید لیفت توربو

قیمت موتورکرکره ساید لیفت توربو

قیمت موتور ساید کرکره برقی لیفت توربو  

09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور کرکره ساید لیفت توربو قائمقیمت موتور کرکره ساید لیفت توربو قائمقیمت موتور کرکره ساید لیفت توربو قائم

ردیفشرح کالاقیمت واحد (تومان)
1موتور ساید کرکره برقی لیفت توربو 300 کیلو با بک آپ ( مس)1,783,000
2موتور ساید کرکره برقی لیفت توربو 500 کیلو با بک آپ ( مس)1,845,000
3موتور ساید کرکره برقی لیفت توربو 300 کیلو بدون بک آپتماس بگیرید
4موتور ساید کرکره برقی لیفت توربو 600 کیلو بدون بک آپ ( مس)1,407,000
5موتور ساید کرکره برقی لیفت توربو 300 کیلو AC بدون بک آپ1,190,000
6موتور ساید کرکره برقی لیفت توربو 600  کیلو AC بدون بک آپ1,236,000

 

ردیفشرح کالاقیمت واحد(ریال)
1موتورساید کرکره برقی لیفت توربو 300 کیلو AC پر سرعتتماس بگیرید
2موتورساید کرکره برقی لیفت توربو 300 کیلو DC پر سرعت
تماس بگیرید

 

وبلاگ گروه فنی قائم دٌ
ر