قیمت موتور ساید پر سرعت

قیمت موتور ساید پر سرعت

قیمت موتور ساید پر سرعت

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

ردیف شرح کالا قیمت واحد(تومان)
1

موتور ساید کرکره برقی

پرسرعت 150  نیوتن – همراه با باتری – باUPS

577,000
2

موتور ساید کرکره برقی

پرسرعت 250AC  نیوتن – بدون باتری – بدونUPS

600,000
3

موتور ساید کرکره برقی

پرسرعت 250DC  نیوتن – همراه با باتری – باUPS

801,000
4

موتور ساید کرکره برقی

پرسرعت 350AC  نیوتن – بدون باتری – بدونUPS

610,000
5

موتور ساید کرکره برقی

پرسرعت 350DC  نیوتن – همراه با باتری – باUPS

811,000