قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو

قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو

قیمت موتور سانترال کرکره برقی پینکو pinko

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو قائم

قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو قائم

قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو قائم

 

ردیف

شرح کالا قیمت واحد(تومان)
۱ موتور سانترال کرکره برقیpinko پینکو ۱۶۰ نیوتن ۴۱۰,۰۰۰

۲

موتور سانترال کرکره برقیpinko پینکو ۱۸۰ نیوتن ۳۲۰,۰۰۰
۳ موتور سانترال کرکره برقیpinko پینکو ۳۰۰ نیوتن   ۵۳۰,۰۰۰

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر