قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو

قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو

قیمت موتور سانترال کرکره برقی پینکو pinko

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو قائم

قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو قائم

قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو قائم

 

ردیف

شرح کالا قیمت واحد(تومان)
۱ موتور سانترال کرکره برقیpinko پینکو ۱۶۰ نیوتن 410,000

۲

موتور سانترال کرکره برقیpinko پینکو ۱۸۰ نیوتن 320,000
۳ موتور سانترال کرکره برقیpinko پینکو ۳۰۰ نیوتن   530,000

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر