قیمت موتور ساید SDC – اس دی سی

قیمت موتورکرکره ساید SDC

قیمت موتور ساید SDC کرکره برقی

قیمت موتور ساید SDC را از ما بخواهید .

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱قیمت موتور ساید ۳۰۰ کیلو گرم SDC (سه ۳ ریموت) مسی Luxury۱۱۵۰۰۰۰
۲ قیمت موتور ساید ۵۰۰ کیلو گرم SDC (سه ۳ ریموت) مسی Luxuryموجود نیست
۳موتورکرکره برقی ساید ۳۰۰ کیلو گرم SDC (سه ۳ ریموت)موجود نیست
۴موتور ساید ۵۰۰ کیلو گرم SDC (سه ۳ ریموت)موجود نیست
۵موتور ساید ۳۰۰ کیلو گرم SDC با UPS (سه ۳ ریموت) مسی Luxuryموجود نیست
۶موتور ساید ۶۰۰ کیلو گرم SDC بدون UPS (سه ۳ ریموت) مسی Luxury۱۲۰۰۰۰۰
۷موتور ساید ۵۰۰ کیلو گرم SDC با ECONOMY (دو ۲ ریموت)موجود نیست