قیمت موتورکرکره ساید کازا

قیمت موتورکرکره ساید کازا

قیمت موتور ساید کرکره برقی کازا  

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

ردیف شرح  کالا قیمت واحد (تومان)
1 موتور ساید کرکره برقی کازا200 نیوتن – با UPS موجود نیست
2 موتور ساید کرکره برقی کازا300 نیوتن – بدون UPS 510,000
3 موتور ساید کرکره برقی کازا300 نیوتن – با UPS 690,000
4 موتور ساید کرکره برقی کازا500 نیوتن – بدون UPS 520,000
5 موتور ساید کرکره برقی کازا500 نیوتن – با UPS

715,000