قیمت موتورکرکره ساید کازا

قیمت موتورکرکره ساید کازا

قیمت موتور ساید کرکره برقی کازا  

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح  کالاقیمت واحد (تومان)
1موتور ساید کرکره برقی کازا200 نیوتن – با UPSموجود نیست
2موتور ساید کرکره برقی کازا300 نیوتن – بدون UPS510,000
3موتور ساید کرکره برقی کازا300 نیوتن – با UPS690,000
4موتور ساید کرکره برقی کازا500 نیوتن – بدون UPS520,000
5موتور ساید کرکره برقی کازا500 نیوتن – با UPS

715,000