قیمت موتور کرکره ساید مارک اتومات

قیمت موتور کرکره ساید مارک اتومات

قیمت موتورساید کرکره برقی اتومات

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

ردیف شرح کالا قیمت واحد(تومان)
1

موتور ساید کرکره برقی

اتومات 300 نیوتن – بدون باتری – بدون UPS 

595,000

2

موتور ساید کرکره برقی

اتومات 300 نیوتن – با باتری – با UPS

801,000
3

موتور ساید کرکره برقی

اتومات 600 نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

603,000

4

موتور ساید کرکره برقی

اتومات 600 نیوتن – با باتری – با UPS

811,000

5

موتور ساید کرکره برقی

اتومات 1000 نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

914,000
6

موتور ساید کرکره برقی

اتومات 1000 نیوتن – با باتری – با UPS

1,071,000

7

موتور ساید کرکره برقی

اتومات 1500 نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

موجود نیست