قیمت موتور کرکره ساید بارزانته

قیمت موتورکرکره ساید بارزانته

 قیمت موتور ساید کرکره برقی بارزانته

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائمقیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائم  قیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائم

ردیف شرح   کالا قیمت واحد (ریال)
1

ساید کرکره برقی

 Barzante 200 کیلو – با یو پی اس

7,530,000
2

ساید بارزانته

کرکره برقی 300 کیلو AC

6,020,000
3

ساید بارزانته

کرکره برقی 600 کیلو AC

6,280,000
4

ساید کرکره برقی

 Barzante 750 کیلو – با بک آپ ( مس)

9,630,000
5

ساید کرکره برقی

300 کیلو – با بک آپ ( مس)

8,840,000
6

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 500 کیلو – با بک آپ ( مس)

9,050,000
7

قیمت موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 300 نیوتن – بدون UPS

6,240,000
8

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 600 نیوتن (AC) مس

6,480,000
9

ساید کرکره برقی

Barzante 800 نیوتن – بدون بک آپ ( مس) 

8,790,000
10

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی1500 نیوتن – بدون UPS

16,740,000
11

سایدبارزانته

300 کیلوبابکآپ GSM 2018

9,880,000
12

ساید بارزانته

500 کیلو با بک آپ GSM 2018

10,140,000

 

ردیف شرح   کالا قیمت واحد (ریال)
1

موتور ساید کرکره برقی 300 نیوتن پرسرعت (ac )

6,130,000
2

موتور ساید کرکره برقی 300 نیوتن پرسرعت (dc )

8,490,000