قیمت موتور کرکره ساید بارزانته

قیمت موتورکرکره ساید بارزانته

 قیمت موتور ساید کرکره برقی بارزانته

02166562745-09303851671-02188924131

قیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائمقیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائم  قیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائم 

ردیف شرح   کالا قیمت واحد (تومان)
1

ساید کرکره برقی

Barzante 150 نیوتن – با بک آپ ( مس)

527000
2

ساید بارزانته

کرکره برقی300 نیوتن – با بک آپ ( مس)

669000
3

ساید کرکره برقی

Barzante 500 نیوتن – با بک آپ ( مس)

683000
4

ساید کرکره برقی

Barzante 750 نیوتن – با بک آپ ( مس)

770000
5

ساید کرکره برقی

300 نیوتن – بدون بک آپ ( مس)

470000
6

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 600 نیوتن – بدون بک آپ ( مس)

479000
7

قیمت موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 300 نیوتن – بدون UPS

465000
8

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی600 نیوتن – بدون UPS

475000
9

ساید کرکره برقی

Barzante 800 نیوتن – بدون بک آپ ( مس) 

730000
10

ساید کرکره برقی

Barzante 1300 نیوتن – بدون بک آپ ( مس)

1030000
11

ساید کرکره برقی

600 نیوتن – بدون UPS

موجود نیست
12

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 800 نیوتن – بدون UPS

موجود نیست
13

قیمت موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 1300 نیوتن – بدون UPS

موجود نیست
14

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی1500 نیوتن – بدون UPS

موجود نیست
15

ساید کرکره برقی

Barzante 140 نیوتن – بدون UPS  – پر سرعت

مخصوص آتش نشانی

موجود نیست
16

ساید کرکره برقی

Barzante 750 نیوتن – با UPS

موجود نیست


وبلاگ گروه فنی قائم دٌر