قیمت موتور کرکره ساید بارزانته

قیمت موتورکرکره ساید بارزانته

 قیمت موتور ساید کرکره برقی بارزانته

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

بدلیل نوسان شدید قیمتها به روز میباشد. لطفا جهت استعلام قیمت به روز با شماره 09100627420 – 02166469614 شرکت تماس حاصل فرمایید

قیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائمقیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائم  قیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائم

ردیف شرح   کالا قیمت واحد (ریال)
1

ساید بارزانته

کرکره برقی 300 کیلو AC

تماس بگیرید
2

ساید بارزانته

کرکره برقی 600 کیلو AC

تماس بگیرید
3

ساید کرکره برقی

 Barzante 200 کیلو – با بک آپ

تماس بگیرید
4

ساید کرکره برقی

 Barzante 300 کیلو – با بک آپ

تماس بگیرید
 5

ساید کرکره برقی

 Barzante 500 کیلو – با بک آپ

تماس بگیرید
6

ساید کرکره برقی

 Barzante 750 کیلو – با بک آپ

تماس بگیرید
7

ساید کرکره برقی

300 کیلو – بدون بک آپ ( مس)

تماس بگیرید
8

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 600 نیوتن (AC) بدون بک آپ ومس

تماس بگیرید
9

ساید کرکره برقی

Barzante 800 نیوتن – بدون بک آپ ( مس) 

تماس بگیرید
10

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی1500 نیوتن – بدون UPS

تماس بگیرید
11

سایدبارزانته

300 کیلوبابکآپ GSM 2018

تماس بگیرید
12

ساید بارزانته

500 کیلو با بک آپ GSM 2018

تماس بگیرید

 

ردیف شرح   کالا قیمت واحد (ریال)
1

موتور ساید کرکره برقی 300 نیوتن پرسرعت (ac )

تماس بگیرید
2

موتور ساید کرکره برقی 300 نیوتن پرسرعت (dc )

تماس بگیرید