قیمت موتور کرکره ساید بارزانته

قیمت موتورکرکره ساید بارزانته

 قیمت موتور ساید کرکره برقی بارزانته

02166562745-09303851671-02188924131

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائمقیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائم  قیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائم

ردیف شرح   کالا قیمت واحد (ریال)
1

ساید کرکره برقی

Barzante 200 نیوتن – با یو پی اس

موجود نیست
2

ساید بارزانته

کرکره برقی300 نیوتن – با بک آپ ( مس)

7,190,000
3

ساید کرکره برقی

Barzante 500 نیوتن – با بک آپ ( مس)

7,270,000
4

ساید کرکره برقی

Barzante 750 نیوتن – با بک آپ ( مس)

7,750,000
5

ساید کرکره برقی

300 نیوتن – بدون بک آپ ( مس)

5,080,000
6

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 600 نیوتن – بدون بک آپ ( مس)

5,190,000
7

قیمت موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 300 نیوتن – بدون UPS

4,830,000
8

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی600 نیوتن – بدون UPS

4,930,000
9

ساید کرکره برقی

Barzante 800 نیوتن – بدون بک آپ ( مس) 

7,960,000
10

ساید کرکره برقی

Barzante 1300 نیوتن – بدون بک آپ ( مس)

موجود نیست
11

ساید کرکره برقی

600 نیوتن – بدون UPS

موجود نیست
12

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 800 نیوتن – بدون UPS

موجود نیست
13

قیمت موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 1300 نیوتن – بدون UPS

موجود نیست
14

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی1500 نیوتن – بدون UPS

12,810,000
15

ساید کرکره برقی

Barzante 140 نیوتن – بدون UPS  – پر سرعت

مخصوص آتش نشانی

موجود نیست
16

ساید کرکره برقی

Barzante 750 نیوتن – با UPS

موجود نیست

 

ردیف شرح   کالا قیمت واحد (ریال)
1

موتور ساید کرکره برقی 300 نیوتن پرسرعت (ac )

4,830,000
2

موتور ساید کرکره برقی 300 نیوتن پرسرعت (dc )

7,190,000