قیمت موتور ساید الرو کرکره

قیمت موتور کرکره ساید الرو

قیمت موتور ساید الرو هندلی کرکره برقی 

قیمت موتور ساید الرو

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

بدلیل نوسان شدید قیمتها به روز میباشد. لطفا جهت استعلام قیمت به روز با شماره 09100627420 – 02166469614 شرکت تماس حاصل فرمایید

قیمت موتور کرکره ساید الرو قائم

قیمت موتور کرکره ساید الرو قائم

قیمت موتور ساید الرو قائم

ردیف شرح کالا قیمت واحد(تومان(
1 موتورR120 هندل دار elero تماس بگیرید
2 موتورR150 معمولی elero تماس بگیرید
3 موتورR150هندل دار elero تماس بگیرید
4 موتورR180 هندل دار elero تماس بگیرید
5 موتورR230 ساده elero تماس بگیرید
6 موتورR230 هندل دار elero تماس بگیرید
7 موتورR300 هندل دار elero تماس بگیرید
8 موتور گیر بکسی elero 250 Nm تماس بگیرید
9 موتور گیر بکسی 250Nm سرعتی elero تماس بگیرید
10 موتور گیر بکسی elero 350 Nm تماس بگیرید
11 موتور گیر بکسی elero 500 Nm تماس بگیرید
12 موتور گیر بکسی 500Nm سرعتی elero تماس بگیرید
13 موتور گیر بکسی elero 750 Nm تماس بگیرید