قیمت موتورکرکره سانترال کویکو

قیمت موتورکرکره سانترال کویکو

 قیمت موتور سانترال کرکره برقی کویکوQUIKO

09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
1موتور سانترال کرکره برقی کیلو QUIKO  MC)160 )موجود نیست
2موتور سانترال کرکره برقی بارزانته کیلو QUIKO  MC) 180 )1,098,000
3موتور سانترال کرکره برقی کیلو QUIKO  MC) 420بارزاتنه )1,583,000
4موتور صنعتی پر سرعت 300 نیوتن ( آتش نشانی )موجود نیست


وبلاگ گروه فنی قائم دٌر