قیمت موتورکرکره سانترال کویکو

قیمت موتورکرکره سانترال کویکو

 قیمت موتور سانترال کرکره برقی کویکوQUIKO

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

ردیف شرح کالا قیمت واحد(تومان)
1 موتور سانترال کرکره برقی کیلو QUIKO  MC)160 ) موجود نیست
2 موتور سانترال کرکره برقی کیلو QUIKO  MC) 180 ) 907,000
3 موتور سانترال کرکره برقی کیلو QUIKO  MC) 420 ) 1,287,000
4 موتور صنعتی پر سرعت 300 نیوتن ( آتش نشانی ) موجود نیست