قیمت موتور کرکره توبلار سیگما

قیمت موتورکرکره توبلار سیگما

قیمت موتور توبلار  سیگما کرکره برقی

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور توبلار سیگما sigma قائم

sigma sigma2

 

 

ردیف شرح کالا قیمت واحد(تومان)
1 موتور توبلار کرکره برقی سیگما 30 نیوتن بدون خلاص کن موجود نیست
2 موتور توبلار کرکره برقی سیگما 50S نیوتن بدون خلاص کن موجود نیست
3 موتور توبلار کرکره برقی سیگما 50M نیوتن خلاص کن دار موجود نیست
4 موتور توبلار کرکره برقی سیگما 60 نیوتن بدون خلاص کن موجود نیست
5 موتور توبلار کرکره برقی  سیگما 70M نیوتن خلاص کن دار 318,000
6 موتور توبلار کرکره برقی سیگما 80 نیوتن بدون خلاص کن موجود نیست
7 موتور  توبلار  کرکره  برقی  سیگما 80M نیوتن خلاص کن دار موجود نیست
8 موتور توبلار کرکره برقی سیگما 100 نیوتن بدون خلاص کن 357,000
9 موتور  توبلار  کرکره  برقی  سیگما 100M نیوتن DC موجود نیست
10 موتور توبلار کرکره برقی سیگما 120 نیوتن بدون خلاص کن 366,000
11 موتور  توبلار  کرکره  برقی  سیگما 120M نیوتن خلاص کن دار موجود نیست
12 موتور توبلار کرکره برقی سیگما 140 نیوتن بدون خلاص کن 377,000
13

موتور  توبلار  کرکره  برقی  سیگما 140M نیوتن خلاص کن دار

موجود نیست

وبلاگ گروه فنی قائم دٌ
ر