قیمت موتورکرکره توبلار اینفینتی

قیمت موتورکرکره توبلار اینفینتی

قیمت موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی

02166469614-09100627420-02188948560

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

قیمت موتور کرکره برقی

ردیف شرح کالا قیمت واحد(تومان)
1 موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 30 نیوتن موجود نیست
2 موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 50 نیوتن موجود نیست
3 موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 60 نیوتن 295,000
4 موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 80 نیوتن 340,000
5 موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 100 نیوتن 350,000
6 موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 120 نیوتن 355,000
7 موتور توبلار کرکره برقی اینفینیت 140 نیوتن 360,000
8 موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 180 نیوتن 530,000
9 موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 230 نیوتن 535,000
10 موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 300 نیوتن موجود نیست