قیمت موتور توبلار الرو کرکره برقی

قیمت موتورکرکره توبلار الرو

قیمت موتور توبلار الرو

قیمت موتور توبلار الرو elero کرکره برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیف شرح کالا قیمت واحد(تومان)
۱ موتور توبلار کرکره برقی الرو۱۰۰ نیوتن هندل دار elero

rpm=12   voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۲ موتور توبلار کرکره برقی الرو۱۲۰ نیوتن معمولی elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۳ موتور توبلار کرکره برقی الرو۱۲۰ نیوتن

elero هندل دار

rpm=12 voltage=230v 50hz

single phase

call
۴ موتور توبلار کرکره برقی الرو ۱۵۰ نیوتن

rpm=12   معمولی elero voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۵ موتور توبلار کرکره برقی الرو۱۵۰ نیوتن هندل دار elero

rpm=12   voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۶ موتور توبلار کرکره برقی الرو۱۸۰ نیوتن صنعتی معمولی elero

rpm=12   voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۷ موتور توبلار کرکره برقی الرو۲۳۰ نیوتن صنعتي  هندل دار elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۸ موتور توبلار کرکره برقی الرو صنعتي نیوتن ۲۳۰ معمولي

rpm=12   voltage=230v 50hz

۱ single phase elero

call
۹ موتور توبلار کرکره برقی الرو صنعتي نیوتن ۳۰۰  معمولی elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۱۰ موتور توبلار کرکره برقی الرو صنعتي نیوتن ۳۰۰   هندل دار elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

۱ single phase

call

وب سایت جک ریلی : الرو – وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

برچسب ها : تعمیر موتور توبلار الرو  , نصب موتور توبلارالرو , موتور توبلار الرو ایرانی , نصب موتور پرسرعت آتش نشانی الرو