راه بند پارکینگ تائو tau ایتالیا

راه بند پارکینگ تائو tau ایتالیا

راه بند پارکینگ تائو tau ایتالیا

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت راهبند

ردیف شرح کالا

قیمت

واحد

تومان )

1 RBLO4METR12V DC24راهبند پارکینگ تائو مدل ولتDC4 متری 

برای نصب تا عرض 4 متر مجهز به مدار انکدر نوری مادون قرمز بازو شو 1.2 ثانیه پک تجهیزات : تابلو فرمان ,بازو ,کابین با قابلیت افزایش: آنتن ,ریموت 

3815000
2 راه بند اتوماتیک تائو tau6 متریCITY6METER12V DC24 ولتDC

برای نصب تا عرض6 متر مجهز به مدار انکدر نوری مادون قرمز بازو شو 1.2 ثانیه پک تجهیزات :تابلو فرمان ,بازو ,کابین با قابلیت افزایش:آنتن ,ریموت

4435000