راهبند beninca

راهبند beninca

راهبند beninca

02166562745-09303851671-02188924131

قیمت راهبند

ردیف شرح کالا

قیمت

واحد

تومان )

1 پکیج کامل راهبند BENINCA ایتالیا مدلEV-500 39500000
2 پکیج کامل راه بند BENINCA ایتالیا مدلEV-5 42500000
3 پارکینگ بند BENINCA ایتالیا مدل VE.SOR 12500000