راهبند beninca

راهبند beninca

راهبند beninca

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت راهبند

ردیف شرح کالا

قیمت

واحد

تومان )

1 پکیج کامل راهبند BENINCA ایتالیا مدلEV-500 39500000
2 پکیج کامل راه بند BENINCA ایتالیا مدلEV-5 42500000
3 پارکینگ بند BENINCA ایتالیا مدل VE.SOR 12500000