راهبند اتوماتیک ویتو ایتالیا

راهبند اتوماتیک ویتو ایتالیا

راهبند اتوماتیک ویتو ایتالیا

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت راهبند

راهبند اتوماتیک ویتو ایتالیا
1 قیمت راهبند وی تو پارکینگ V2 6 متری ایتالیا

مدل فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کنندهIP54 تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

46500000
2 راه بند 4 متری NIUBA

 24v شامل دستگاه و اهرم

44000000
3 راه بند 6 متری NIUBA

 24v شامل دستگاه و اهرم

50500000
4 راه بند 4 متری NIUBA

 24v شامل 1 عدد ریموت ، فلاشر ، 1 جفت چشم

45500000
5 راه بند 4 متری NIUBA

 24v شامل 1 عدد ریموت ، فلاشر ، 1 جفت چشم

52000000