درب سوئینگ فلای

درب سوئینگ فلای

درب سوئینگ فلای

قیمت جک برقی

تعمیر درب سوئینگ فلای

درب چرخشی تا ۱،۲ متر در هر لایه. درب چرخشی مدرن می تواند به صورت خودکار امروز ، به لطف پرواز، در نسخه های یک یا دو درب.

تعمیر درب سوئینگ فلای

آن است که بسیار همه کاره و آسان برای نصب ، و در نتیجه ایده آل برای تنظیمات است که میزبان افرادی که مهارت های حرکتی هستند به چالش کشیده، مانند مراکز پزشکی، بیمارستان ها و ساختمان های عمومی.