درب ریلی برقی لایف ایتالیا

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

02166562745-09303851671-02188924131

قیمت جک برقی

ردیف شرح کالا قیمت واحد(ریال)
1

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

مدل ACER

وزن  600 kg

15,900,000
2

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

مدل acer

Kg 1000 وزن 

17,100,000