درب ریلی برقی لایف ایتالیا

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت جک برقی

ردیف شرح کالا قیمت واحد(ریال)
1

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

مدل ACER

وزن  600 kg

22,500,000
2

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

مدل acer

Kg 1000 وزن 

26,875,000