درب ریلی برقی لایف ایتالیا

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

02166562745-09303851671-02188924131

ردیف شرح کالا قیمت واحد(تومان)
1

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

مدل ACER

وزن  600 kg

1590000
2

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

مدل acer

Kg 1000 وزن 

1710000