درب ریلی بارزانته Barezzante

درب ریلی بارزانته Barezzante

درب ریلی بارزانته Barezzante

02166562745-09303851671-02188924131

قیمت جک برقی

ردیف شرح کالا قیمت واحد(ریال)
1 موتور درب ریلی 800 کیلو بارزانته

دو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-800

7,890,000
2
موتور درب ریلی 800 کیلو بارزانته

دو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-800 با 4 متر ریل

8,750,000
3 موتور درب ریلی 1500 کیلو بارزانته

دو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-1500 (جدید)

10,130,000