درب ریلی بارزانته Barezzante

درب ریلی بارزانته Barezzante

درب ریلی بارزانته Barezzante

02166562745-09303851671-02188924131

ردیف شرح کالا قیمت واحد(تومان)
1 موتور درب ریلی 800 کیلو بارزانته

دو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-800

732000
2
موتور درب ریلی 800 کیلو بارزانته

دو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-800 با 4 متر ریل

800000
3 موتور درب ریلی 1500 کیلو بارزانته

دو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-1500 (جدید)

990000