درب برقی کشویی الکترو مکانیک (تک فاز و سه فاز) مدلsea ایتالیا

درب برقی کشویی الکترو مکانیک (تک فاز و سه فاز) مدلsea ایتالیا

درب برقی کشویی الکترو مکانیک (تک فاز و سه فاز) مدلsea ایتالیا

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت جک برقی

ردیف شرح کالا قیمت واحد(ریال)
1

   درب برقی کشویی الکترو مکانیک  (تک فاز)

مدل Taurus 300

وزن  300Kg –

Sea  -ITALY(220V

 شامل : اپراتور  – یک عدد ریموت -فلاشر –

گیرنده – یک جفت چشمی- ( بهمراه  دنده شانه ای)

20,000,000
2

   درب برقی کشویی الکترو مکانیک  (تک فاز)

مدل Saturn  600

وزن  600Kg –

Sea  -ITALY(220V

شامل : اپراتور  – یک عدد ریموت –

فلاشر – گیرنده – یک جفت چشمی- ( بهمراه  دنده شانه ای) 

22,000,000
3

درب برقی کشویی الکترو مکانیک   (تک فاز)

مدل lepus  800

وزن  800 Kg –

Sea  -ITALY(220V

 شامل : اپراتور  – یک عدد ریموت -فلاشر – گیرنده

– یک جفت چشمی- ( بهمراه دنده شانه ای) 

موجود نیست
4

   درب برقی کشویی الکترو مکانیک  (تک فاز)

مدل   boxer  1000

وزن  1000Kg –

Sea  -ITALY(220V

 شامل : اپراتور  – یک عدد ریموت -فلاشر –

گیرنده – یک جفت چشمی- ( بهمراه دنده شانه ای) 

موجود نیست
5

درب ریلی پارکینگ     (سه فاز)  –

مدل  lepus 2000  با  وزن   2000 kg

Sea  -ITALY(220V

  شامل : اپراتور  – یک عدد ریموت

-فلاشر – گیرنده – یک جفت چشمی-

( بهمراه  دنده شانه ای ) 

موجود نیست
6

درب ریلی پارکینگ (سه فاز)  –  مدل   lepus با  وزن 3500 kg

Sea  -ITALY(220V

شامل : اپراتور  – یک عدد ریموت -فلاشر – گیرنده – یک جفت چشمی-

(  بهمراه دنده شانه ای) 

تماس بگیرید