درب برقی کشویی الکترومکانیکی جنیوس

درب برقی کشویی الکترومکانیکی جنیوس

درب برقی کشویی الکترومکانیکی جنیوس

02166562745-09303851671-02188924131

ردیف شرح کالا قیمت واحد(تومان)
1 درب برقی کشویی الکترومکانیکی جنیوس مدل فالکون M5  

برای وزن 500کیلوگرم شامل :سیستم موتوری dc_کنترل پنل_فلاشر_ریموت _1جفت چشم جانبی _کلیددستی _آنتن

2760000
2
درب ریلی الکترومکانیکی جنیوس مدل فالکون   M14

برای وزن 1400کیلوگرم شامل :سیستم موتوری dc_کنترل پنل_فلاشر_ریموت _1جفت چشم جانبی _کلیددستی _آنتن

3950000
3 درب ریلی الکترومکانیکی جنیوس مدل فالکون   M8

شامل :سیستم موتوری dc_کنترل پنل_فلاشر_ریموت _1جفت چشم جانبی _کلیددستی _آنتن

2900000