درب برقی شیشه ای تورمکس

درب برقی شیشه ای تورمکس

درب برقی شیشه ای تورمکس

ردیف شرح کالا و خدمات قیمت (تومان)
درب برقی شیشه ای تورمکس
1

درب شیشه ای تورمکس tormax برقی سوئیس 2101

با قفل و باطریBACKUPبدون ریموت

4860000
2

درب اتوماتیک تورمکسtormax سوئیس

2201با قفل و باطریBACKUPبدون ریموت

4970000