درب اتوماتیک تلسکوپی گیلگن سوییس

درب اتوماتیک تلسکوپی گیلگن سوییس

درب اتوماتیک تلسکوپی گیلگن در سویس

قیمت جک برقی

02166469614-09100627420-02188948560

درب تلسکوپی به منظور استفاده بیشتر در دهانه ورودی طراحی شده است تا حداکثر عرض بازشو دو / سوم عرض دهانه در برای ورودی مکانهایی که نیازمند بازشو عریض تری باشند ، ارائه می نمایند .انواع این درب ها عبارتند از :

1- درب اتوماتیک تلسکوپی با 4 لنگه متحرک
2- درب اتوماتیک تلسکوپی با 1 لنگه ثابت و 2 لنگه متحرک
3- دربهای اتوماتیک با 4 لنگه متحرک و بدون لنگه یا پانل ثابت
4-درب اتوماتیک تلسکوپی بدون پانل ثابت فقط با 2 لنگه متحرک
5- درب اتوماتیک با 6 لنگه متحرک که هر طرف با 3 لنگه به راست و چپ حرکت میکنند.
تکنولوژی بکار رفته در طراخی و تولید این درب ها از سوی شرکت های مختلف در بازار وجود دارد ولی آنچه سیستم تلسکوپی گیلگن در را متمایز کرده قدرت و توان بالا و همچنین دارا بودن ریل کف جهت اتصال زیر فریم به آن که سهولت حرکت و عدم لرزش و در امدن لت ها را از جای خود باعث میشود .
این امر در تصادم و ضربه هایی که معمولا در بیمارستان ها توسط صندلی چرخدار یا تخت بیمار با لت های متحرک ایجاد میشود یا در ترمینال های مسافری و مرزی با ساک دستی چرخ حمل بار وغیره انجام میشود را بخوبی دفع کرده مانع از خروخ لت (لنگه درب ) از جای خودش شده خرابی را به حداقل می رساند .