درب اتوماتیک الکترومکانیک بنینکا ایتالیا مدل بیل 50

درب اتوماتیک الکترومکانیک بنینکا ایتالیا مدل بیل 50

درب اتوماتیک الکترومکانیک بنینکا ایتالیا مدل بیل 50

قیمت جک برقی

مناسب برای درب های دولنگه با حداکثر طول هرلنگه 5 متر و وزن 600 کیلوگرم

مجهز به خلاص کن دستی

تردد 40 واحد

دارای سیستم دو سرعته