درب اتوماتیک الکترومکانیک بنینکا ایتالیا مدل بیل 30

درب اتوماتیک الکترومکانیک بنینکا ایتالیا مدل بیل 30

درب اتوماتیک الکترومکانیک بنینکا ایتالیا مدل بیل 30

 تعمیر درب اتوماتیک الکترومکانیک بنینکا ایتالیا مدل بیل 30

مناسب برای درب های دولنگه با حداکثر طول هرلنگه 3 متر و وزن 400 کیلوگرم

مجهز به خلاص کن دستی

تردد 15 واحد

دارای سیستم دوسرعته