جک زیر سقفی کششی کامه مدل Ver

جک زیر سقفی کششی کامه مدل Ver

جک زیر سقفی کششی کامه مدل Ver

قیمت جک برقی

تعمیر جک زیر سقفی کششی کامه مدل Ver

سازگار و قابل نصب برروی کلیه دربهای زیرسقفی

که در موقع قطع برق به کمک باطری و مدار شارژ قابل استفاده می باشد

02166469614-09100627420-02188948560

تعمیر جک زیر سقفی کششی کامه مدل Ver