جک زیر سقفی کششی کامه مدل Ver

جک زیر سقفی کششی کامه مدل Ver

جک زیر سقفی کششی کامه مدل Ver

تعمیر جک زیر سقفی کششی کامه مدل Ver

سازگار و قابل نصب برروی کلیه دربهای زیرسقفی

که در موقع قطع برق به کمک باطری و مدار شارژ قابل استفاده می باشد

تعمیر جک زیر سقفی کششی کامه مدل Ver