جک زیر سطحی BFT

جک زیر سطحی BFT

در زیر انواع مدل های جک زیر سطحی BFT را مشاهده می کنید