جک برقی بازوی ویتو کالیپسو – فادینی

جک برقی بازوی ویتو کالیپسو - فادینی

جک برقی بازوی ویتو کالیپسو – فادینی

قیمت جک برقی

02166469614-09100627420-02188948560

جک برقی بازوی ویتو کالیپسو – فادینی
1

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدل NUPI 66

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

27,000,000
2

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدلHINDI SPRINT

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

30,000,000
3

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدلHINDI 880 S/M

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

50,000,000
4

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدلHINDI 880 L

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

60,000,000
5

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدلMEC800

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

112,000,000
6 جک جدید پارکینگ الکترومکانیکV2 کالیپسو ایتالیا
220ولت برای درب لولایی هرلنگه 400کیلوگرم
شامل:2عددجک 3سرعته_2عددریموت_1عددفلاشر _برد وسانترال
_1جفت چشم جانبی- قابلیت تک لنگه بازشوندگی
14,000,000
7 جک هیدرولیک دولنگه

 230V مدل 700K-4M- URSOS33 هر لنگه

39000000
8 جک هیدرولیک کامل تک لنگه

 230V مدل 700K-4M- URSOS33

23500000
9 جک هیدرولیک تک لنگه

 230V مدل 700K-4M- URSOS33

18000000
10 جک هیدرولیک دولنگه

 230V مدل 700K-6M- URSOS43 هر لنگه

41500000
11 جک هیدرولیک کامل تک لنگه

 230V مدل 700K-6M- URSOS43

24500000
12 جک هیدرولیک تک لنگه 

230V مدل 700K-6M- URSOS43

19500000
13 پک کامل

شامل : مدار فرمان وباکس، یک جفت چشم، 2 عدد ریموت،اعدد فلاشر و ریسور

7300000