جک برقی بازوی ویتو کالیپسو – فادینی

جک برقی بازوی ویتو کالیپسو - فادینی

جک برقی بازوی ویتو کالیپسو – فادینی

قیمت جک برقی

02166562745-09303851671-02188924131

ردیف شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدل NUPI 66

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

31,000,000
2

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدلHINDI SPRINT

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

34,000,000
3

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدلHINDI 880 S/M

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

54,000,000
4

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدلHINDI 880 L

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

64,000,000
5

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدلMEC800

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

116,000,000
6 جک جدید پارکینگ الکترومکانیکV2 کالیپسو ایتالیا
220ولت برای درب لولایی هرلنگه 400کیلوگرم
شامل:2عددجک 3سرعته_2عددریموت_1عددفلاشر _برد وسانترال
_1جفت چشم جانبی- قابلیت تک لنگه بازشوندگی
14,500,000