جک برقی بازوی ویتو کالیپسو – فادینی

جک برقی بازوی ویتو کالیپسو - فادینی

جک برقی بازوی ویتو کالیپسو – فادینی

قیمت جک برقی

02166469614-09100627420-02188948560

جک برقی بازوی ویتو کالیپسو – فادینی
1

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدل NUPI 66

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

34,450,000
2

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدلHINDI880SPRINT

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

40,300,000
3

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدلHINDI 880 M

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

68,900,000
4

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدلHINDI 880 L

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

83,200,000
5

پکیج کامل درب دولنگه FADINI ایتالیا مدلMEC800

شامل: یک جفت بازو، یک جفت چشم الکترونیک، مرکز کنترل، فلاشر، 2عدد ریموت واتصالات نصب می باشد.

159,900,000
6 جک جدید پارکینگ الکترومکانیکV2 کالیپسو ایتالیا
220ولت برای درب لولایی هرلنگه 400کیلوگرم
شامل:2عددجک 3سرعته_2عددریموت_1عددفلاشر _برد وسانترال
_1جفت چشم جانبی- قابلیت تک لنگه بازشوندگی
19,500,000
7 جک هیدرولیک دولنگه

 230V مدل 700K-4M- URSOS33 هر لنگه

41,000,000
8 جک هیدرولیک کامل تک لنگه

 230V مدل 700K-4M- URSOS33

25,500,000
9 جک هیدرولیک تک لنگه

 230V مدل 700K-4M- URSOS33

20,000,000
10 جک هیدرولیک دولنگه

 230V مدل 700K-6M- URSOS43 هر لنگه

43,500,000
11 جک هیدرولیک کامل تک لنگه

 230V مدل 700K-6M- URSOS43

26,500,000
12 جک هیدرولیک تک لنگه 

230V مدل 700K-6M- URSOS43

21,500,000